Chov európskeho vtáctva (platné pre SR)


Určite viacerých chovateľov očarili aj naše euróspke druhy – čížik, stehlík, zelienka a podobne. Ale na internete sú dostupné len informácie ohľadom papagájov a cites. V podmienkach chovu EU fauny je toho veľmi málo. Tak som sa snažil zosumarizovať môj postup a získané informácie od chovateľov a z úradu ŽP a Banskej Bystrici.

 

 

UPOZORNENIE: TOTO BOLO PLATNÉ V ČASE PÍSANIA ČLÁNKU (2023-2024).  Niektoré časti alebo postupny sa mohli zmeniť. 

 

Ako postupovať?
Na začiatok, je potrebné vyžiadať si registračné číslo chovateľa.  Na internete nájdete nejaké dokumenty – žiadosti, ale treba dávať pozor, či je daný dokument aj správny.  Ja som sídce našiel tiež, ale bol som upozornený že je nesprávne, ešte s odvolávkou na starý zákon. Následne som sa dostal k inému dokumentu, kde som bol ale upozornený, že opäť nie je úplne správne, lebo je tám stará neplatná korešpodenčná adresa.  Od páni z úradu v Banskej Bystrici som obdržal mailom správne tlačilo s správnou adresou.  PDF tlačivo prikladám aj tu v článku.

žiadosť o pridelenie EČ-OP-1.1.14_NOVE_karlovka (1)

 

Tlačivo treba vytlačiť, vyplniť požadované polia a poslať na uvedenú adresu. V priebehu niekoľko pracovných dní vám príde odpoveď s registračným číslom. V mojom prípade to bolo vybavené behom týždňa.

 

A čo ďalej?

Ak už máte registračné číslo chovateľa, môže sa ísť na nákup vtáctva.  Ide o druhy ktoré niesú chránené dohovorom cites (napr. zelienka, čížik lesný, stehlík obecný…………).

Pri nákupe od chovateľa si treba dávať pozor, aby bol k danému jedincovi (exempláru) aj papier – doklad o pôvode.  Daný jedinec musí byť nezameniteľne označený.

Po nákupe a privezení jedinca domov, vyplníte druhovú kartu.

druhova karta EU

Na karte je treba vyplniť príslušné kolónky, podobne ako je tomu pri papagájoch (cites B, Cites A).

 

Príklad zmluvy – doklad o nadobudnutí

vzor-pisomneho-vyhlasenia-sposobe-nadobudnutia_zivy-zivocich

 

Ako vyzerá slovenský preukaz o pôvode

TBD  – bude doplnené

 

A čo v prípade že ste doviezli jedinca z inej krajiny?

Ja som doniesol čížiky a stehlíka z CZ, tak mám skúsenosť aj s týmto. Pri kúpe vám predajca k jedincovi dá potvrdenie o pôvode – o odchove.  Neviem ako tieto potvrdenia vyzerajú v iných krajinách, skúsenosť mám len s CZ. Potvrdenie má každý krajina vlastné, zatiaľ nie je jednotné európske potvrdenie.

Príklad potvrdenia z CZ

 

Následne vypíšete druhovú kartu pre živočícha, neuvádzate v nej pôvod (C – odchov a pod) a ani číslo dokladu. Vyplní sa až keď obdržíte údaje z MŽSR.  S vyplnenou druhovou kartou a dokladom o pôvode, ktorý obdržíte od predajcu, sa ide na miestny úrad ŽP, kde sa v spolupráci s úradnikom vyplní žiadosť, úradnik naskenuje druhovú kartu a osvedčenie o pôvode, priloží k žiadosti a odošle do Bratislavy na ministerstvo. A potom sa len čaká na odpoveď z ministerstva.

 

Ďalšie informácie

  • pri odchove už nie je nutná účasť zamestnanca z úradu ŽP pri krúžkovaní.  Na úrade sa len nahlásia odchovy – čísla krúžkov, rodičia a potrebné info, aby sa im vyžiadal preukaz o pôvode.
  • zmeny v druhovej karte (nákup, predaj…….) stačí nahlasovať raz ročne, vždy do konca januára nasledujúceho roku (napr za rok 2023, do konca januára 2024).  Naskenované druhové karty sa pošlú na miestny úrad ŽP, môže byť aj e-mailom.
  • každý odchovaný jedinec musí byť nezameniteľne označený – pevný krúžok alebo čip
  • kríženie druhov nie je v SR povolené.  Napr stehlík vs kanárik a podobne.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

* Checkbox GDPR is required / checkbox GDPR je vyžadovaný

*